Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060304
47.070.000đ
5 (2)
100 đã bán
Vòng tay Ximen Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000434
36.263.000đ
5 (4)
1000+ đã bán
Vòng tay Vàng 14K đính đá CZ PNJ XMXMY001300
17.571.600đ
19.524.000đ (-10%)
5 (4)
231 đã bán
Vỏ vòng tay Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000060
115.841.840đ
123.236.000đ (-6%)
5 (3)
43 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000392
28.552.000đ
5 (6)
397 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000383
47.034.000đ
5 (6)
500+ đã bán
Vòng tay Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000090
23.873.950đ
28.087.000đ (-15%)
5 (3)
218 đã bán
Vòng tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000524
20.886.300đ
23.207.000đ (-10%)
5 (8)
259 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá Citrine PNJ CTXMY000080
31.682.900đ
37.274.000đ (-15%)
5 (4)
141 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000201
34.517.650đ
40.609.000đ (-15%)
5 (1)
93 đã bán
Vỏ vòng tay Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000051
78.339.600đ
83.340.000đ (-6%)
5 (4)
40 đã bán
Vòng tay Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000313
156.564.000đ
173.960.000đ (-10%)
5 (1)
46 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000389
37.292.000đ
5 (1)
269 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000437
9.507.000đ
5 (3)
2000+ đã bán
Vòng tay cưới Vàng 24K PNJ 0000Y060010
23.389.000đ
5 (4)
2000+ đã bán
Vòng tay Vàng 18K PNJ 0000Y000991
30.355.000đ
5 (1)
459 đã bán
Vòng tay Vàng Ý 18K PNJ 0000C000037
16.837.000đ
5 (2)
1000+ đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000395
21.070.000đ
5 (1)
303 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000391
35.999.000đ
5 (4)
500+ đã bán
Vòng tay Kim cương vàng trắng 14K PNJ DDDDW000220
302.344.200đ
335.938.000đ (-10%)
5 (3)
20 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000400
29.450.000đ
5 (1)
347 đã bán
Vòng tay Vàng 10K đính đá ECZ STYLE by PNJ DNA XM00Y000406
10.629.250đ
12.505.000đ (-15%)
5 (9)
33 đã bán
Vòng tay Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDH000001
149.465.700đ
166.073.000đ (-10%)
5 (8)
43 đã bán
Vòng tay Vàng 10K đính đá CZ STYLE by PNJ DNA XM00Y000405
5.568.900đ
5.862.000đ (-5%)
5 (3)
192 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000401
22.376.000đ
5 (3)
500+ đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000286
16.366.000đ
5 (5)
1000+ đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000349
44.465.000đ
5 (4)
235 đã bán
Vòng tay Vàng trắng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000081
23.788.100đ
27.986.000đ (-15%)
5 (2)
277 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000370
35.404.000đ
5 (3)
478 đã bán
Vòng tay Vàng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000080
29.784.850đ
35.041.000đ (-15%)
5 (3)
147 đã bán
Vòng tay Vàng 14K đính đá Topaz PNJ TPXMW000079
28.651.800đ
33.708.000đ (-15%)
5 (3)
151 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000190
34.797.300đ
40.938.000đ (-15%)
5 (2)
193 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8