Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFMXW060001 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFMXW060001
2.690.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFMXW060000 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFMXW060000
2.690.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000923 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000923
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000923
20.858.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000935 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000935
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000935
26.754.300đ
29.727.000đ (-10%)
5 (3)
141 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW005039
75.153.600đ
93.942.000đ (-20%)
5 (3)
17 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060308
74.240.000đ
92.800.000đ (-20%)
4 (1)
54 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001065 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001065
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001065
108.803.700đ
120.893.000đ (-10%)
5 (3)
37 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 18K PNJ DDDDC000344
50.697.000đ
5 (3)
224 đã bán
Nhẫn Kim cương Vàng 18K PNJ DD00H000353
30.640.000đ
5 (3)
9 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001014 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001014
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001014
117.345.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
32 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMC000414 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMC000414
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMC000414
6.615.750đ
8.821.000đ (-25%)
5 (3)
25 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00W060000 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00W060000
Bông tai Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMC000332
10.148.250đ
13.531.000đ (-25%)
5 (3)
28 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000581 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000581
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000581
11.672.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
6 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBRBY000005 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBRBY000005
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBRBY000005
7.982.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
8 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBRBY000006
7.198.650đ
8.469.000đ (-15%)
5 (3)
6 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16