Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Màu đá chính
Kiềng cưới Vàng 24K PNJ 0000Y060008
19.499.000đ
5 (3)
2000+ đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060270
40.490.000đ
5 (3)
6 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060267
41.490.000đ
5 (3)
2 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060262
36.990.000đ
5 (2)
8 đã bán
Kiềng Vàng Ý trắng 18K PNJ 0000W060251
32.890.600đ
34.990.000đ (-6%)
5 (3)
39 đã bán
Kiềng cưới vàng 24K PNJ 0000Y060011
31.945.000đ
5 (3)
2000+ đã bán
Kiềng cưới Vàng 24K PNJ 0000Y060105
13.136.000đ
5 (33)
2000+ đã bán
Kiềng cưới vàng 24K PNJ 0000Y060104
19.520.000đ
5 (3)
1000+ đã bán
Kiềng bạc Ý PNJSilver kiểu lượn sóng 0000W060017
836.500đ
1.195.000đ (-30%)
5 (4)
227 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060005
27.508.160đ
29.264.000đ (-6%)
5 (3)
247 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060021
13.020.000đ
5 (3)
201 đã bán
Kiềng Vàng Ý 18K PNJ 0000Z060183
23.690.000đ
5 (3)
2 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000Z060182
31.990.000đ
5 (3)
2 đã bán
Kiềng Vàng Ý 18K PNJ 0000Z060179
50.390.000đ
5 (3)
1 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060283
23.690.000đ
5 (3)
9 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060280
42.990.000đ
5 (3)
12 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060279
41.990.000đ
5 (3)
1 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060278
45.990.000đ
5 (3)
20 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060276
15.490.000đ
5 (3)
38 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060275
41.690.000đ
5 (3)
8 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060274
37.990.000đ
5 (3)
26 đã bán
Kiềng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060273
19.690.000đ
5 (3)
16 đã bán
Kiềng Bạc Ý PNJSilver 0000W060020
906.500đ
1.295.000đ (-30%)
5 (3)
29 đã bán
Kiềng Bạc ý PNJSilver 0000H060001
2.295.000đ
5 (3)
14 đã bán
Kiềng cưới vàng 24K PNJ 0000Y060007
13.206.000đ
5 (4)
2000+ đã bán
Kiềng cưới Vàng 24K PNJ 0000Y060009
19.404.000đ
5 (2)
2000+ đã bán
Kiềng cưới Vàng 24K PNJ 0000Y060001
20.468.000đ
5 (50)
2000+ đã bán
Kiềng cưới Vàng 24K PNJ 0000Y060000
20.468.000đ
5 (38)
2000+ đã bán

Sản phẩm gợi ý cho bạn