Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000263 Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000263 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000263
3.117.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMY000032 Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMY000032 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMY000032
5.648.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000103 Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000103 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng Trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000103
5.836.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060645 Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060645 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060645
4.190.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 18K PNJ 0000W000711 Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000711 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000711
20.798.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000356 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000356 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W000356
6.301.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
34 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060056 Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060056 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060056
1.895.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060055 Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060055 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060055
1.545.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá CZ PNJSilver XMXMW060053 Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver Thánh giá XMXMW060053 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver Thánh giá XMXMW060053
1.695.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá CZ PNJSilver XMXMW060051 Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060051 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060051
1.595.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000W000924 Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000924 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000924
9.868.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000W000815 Mặt dây chuyền Vàng trắng 18K PNJ 0000W000815 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 18K PNJ 0000W000815
11.062.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc PNJSilver 14k XMXMW060054 Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver Thánh giá XMXMW060054 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver Thánh giá XMXMW060054
1.575.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005462 Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005462 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005462
8.376.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060594 Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060594 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060594
5.590.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Kim cương vàng 14K PNJ hình Vô cực DDDDW001889 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001889 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001889
10.993.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
38 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001014 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001014 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW001014
117.352.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
29 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 14K Sanrio 0000Y060284 Mặt dây chuyền Vàng 14K PNJ ❤️ HELLO KITTY 0000Y060284 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 14K PNJ ❤️ HELLO KITTY 0000Y060284
1.560.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 14K Sanrio XM00C060002 Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ PNJ ❤️ HELLO KITTY XM00C060002 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ PNJ ❤️ HELLO KITTY XM00C060002
2.390.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ Sanrio XMXMY063473 Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ PNJ ❤️ HELLO KITTY XMXMY063473 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá CZ PNJ ❤️ HELLO KITTY XMXMY063473
3.590.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000261 Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000261 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000261
4.558.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060332 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060332 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060332
28.800.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060331 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060331 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060331
16.500.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060330 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060330 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060330
42.500.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060329 Mặt dây chuyền Kim Cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW060329 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Kim Cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW060329
55.900.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060328 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060328 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060328
26.900.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 14K Kim cương PNJ DDDDH060000 Mặt dây chuyền Kim Cương Vàng 14K PNJ DDDDH060000 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Kim Cương Vàng 14K PNJ DDDDH060000
31.900.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W060065 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W060065 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DD00W060065
14.500.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002110 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002110 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002110
93.231.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060264 Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060264 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060264
8.074.600 đ
8.590.000 đ (-6%)
Flash Sale độc quyền 6/6
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMC000414 Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMC000414 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ngọc trai Akoya PNJ PNJ PAMXY000002 Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAMXY000002 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAMXY000002
28.683.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000099 Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000099 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính Ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000099
12.103.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver Euphoria XMXMC000020 Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver Euphoria XMXMC000020 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver Euphoria XMXMC000020
595.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060646 Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060646 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060646
5.390.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060592 Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060592 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060592
6.990.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060591 Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060591 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060591
4.790.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060590 Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060590 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060590
4.390.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060589 Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ hình thánh giá XMXMW060589 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ hình thánh giá XMXMW060589
4.390.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060588 Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060588 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060588
4.390.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060587 Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060587 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060587
4.390.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060586 Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060586 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060586
6.590.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002193 Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002193 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002193
3.211.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XM00W060117 Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XM00W060117 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XM00W060117
1.490.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00W060000 Mặt dây chuyền Vàng trắng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00W060000 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 18K đính Ngọc trai Freshwater PNJ PF00W060000
5.490.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 14K Kim cương PNJ DDDDY060010 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDY060010 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDY060010
19.900.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 14K Kim cương PNJ DDDDY060009 Mặt dây chuyền Vàng 14K Kim cương PNJ DDDDY060009 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 14K Kim cương PNJ DDDDY060009
9.900.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K Kim cương PNJ DDDDW060341 Mặt dây chuyền Kim cương Kim tiền Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060341 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Kim cương Kim tiền Vàng trắng 14K PNJ DDDDW060341
19.900.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16

Sản phẩm gợi ý cho bạn