Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002499 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002499
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002500 Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002500 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 14K PNJ DDDDW002500
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002135 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW002135
Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Tourmaline PNJ TMXMX000001 Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Tourmaline PNJ TMXMX000001 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 14K đính đá Tourmaline PNJ TMXMX000001
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005868 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền nam Vàng 18K đính đá CZ PNJ Thánh Giá XMXMY005868
Mặt dây chuyền nam Vàng 18K đính đá CZ PNJ Thánh Giá XMXMY005868
5.964.450đ
7.017.000đ (-15%)
5 (2)
66 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000582 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000582
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001350 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001350
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001350
6.943.240đ
7.547.000đ (-8%)
5 (3)
20 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001349 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001349
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y001349
5.645.000đ
5 (3)
34 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y001361 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y001361
Mặt dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y001361
4.552.160đ
4.948.000đ (-8%)
5 (2)
105 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 18K đính đá CZ PNJ XM00W000732 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 18K đính đá CZ PNJ XM00W000732
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000994 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000994
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000733 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XM00W000733
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Cẩm thạch PNJ JDXMY000232 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Cẩm thạch PNJ JDXMY000232
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060227 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ Thánh Giá 0000Y060227
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060225 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ Thánh Giá 0000Y060225
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060223 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060223
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060223
4.590.000đ
5 (3)
7 đã bán
Mặt dây chuyền Bạch kim PNJ 0000W060002 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Bạch kim PNJ 0000W060002
Mặt dây chuyền Bạch kim PNJ 0000W060002
7.810.800đ
8.490.000đ (-8%)
5 (3)
9 đã bán
Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K đính đá CZ PNJ DDDDW060342 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Kim cương Vàng Trắng 18K PNJ DDDDW060342
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060181 Chưa kèm dây chuyền Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng trắng 18K PNJ thánh giá DDDDW060181
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XM00W000120 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XM00W000120
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000799 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000799
Mặt dây chuyền PNJ vàng trắng Ý 18K hình phật đính đá CZ Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ hình Phật XMXMW000807
Mặt dây chuyền PNJ vàng trắng Ý 18K hình Phật đính đá CZ Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ hình Phật XMXMW000801
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000294 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000294
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000457 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000457
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000104 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000104
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000284 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000284
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000145 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000145
1.415.000đ
5 (12)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000103 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000103
Mặt dây chuyền nam Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060055 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc PNJSilver 14k XMXMW060054 Chưa kèm dây chuyền
Bông tai Nam Bạc PNJSilver XMXMW060145
311.500đ
445.000đ (-30%)
5 (4)
47 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XM00W060002 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver hình Thánh Giá XMXMW060025 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền bạc đính đá PNJSilver XM00K000044 Chưa kèm dây chuyền