Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060207 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060207
2.990.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
2 (1)
64 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K hình Thánh giá PNJ 0000W060419 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K hình Thánh giá PNJ 0000W060419
1.990.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (2)
244 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000799 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000799
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000799
5.261.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (3)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000800 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000800
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000800
6.031.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (2)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền PNJ vàng 10K đính đá ECZ Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000457
3.112.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (6)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá CZ PNJSilver XMXMW060053 Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver Thánh giá XMXMW060053 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver Thánh giá XMXMW060053
1.695.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá CZ PNJSilver XMXMW060051 Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060051 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060051
1.595.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060589 Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ hình thánh giá XMXMW060589 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ hình thánh giá XMXMW060589
4.390.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060263 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ hình thánh giá 0000Y060263
2.790.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 18K đính đá CZ PNJ XM00W000732 Mặt dây chuyền Vàng trắng 18K đính đá CZ PNJ XM00W000732 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 18K đính đá CZ PNJ XM00W000732
13.533.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XM00W060002 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XM00W060002
395.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (2)
153 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver hình Thánh Giá XMXMW060025 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver hình Thánh Giá XMXMW060025
395.000 đ
Giảm 20% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (2)
340 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ Swarovski XM00W000128 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ XM00W000128
3.145.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (2)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ Swarovski PNJ XM00W000120 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XM00W000120
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XM00W000120
3.386.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (3)
1000+ đã bán
Mặt dây chuyền PNJ vàng trắng Ý 18K hình phật đính đá CZ Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ hình Phật XMXMW000807
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ hình Phật XMXMW000807
7.298.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (2)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền PNJ vàng trắng Ý 18K hình Phật đính đá CZ Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ hình Phật XMXMW000801
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ hình Phật XMXMW000801
4.123.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (3)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền PNJ vàng 18K đính đá CZ Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000294
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000294
6.649.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (2)
1000+ đã bán
Mặt Dây Chuyền PNJ Vàng 18K đính đá CZ Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000104
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000104
7.135.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (2)
2000+ đã bán
Mặt Dây Chuyền PNJ Vàng 18K đính đá CZ 02487.102 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000284
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000284
4.777.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (2)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000145 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y000145
1.454.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
5 (12)
2000+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000103 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000103
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá CZ PNJ XM00Y000103
3.429.000 đ
Giảm 10% mặt dây khi mua cùng dây chuyền
1000+ đã bán