Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Vòng Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000838
24.972.040đ
26.566.000đ (-6%)
5 (3)
216 đã bán
Vòng tay Kim tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000837
20.736.400đ
22.060.000đ (-6%)
5 (3)
160 đã bán
Vòng tay Vàng Ý trắng 18K PNJ 0000W000735
17.204.820đ
18.303.000đ (-6%)
5 (3)
130 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000734
17.441.700đ
18.555.000đ (-6%)
5 (3)
181 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000521
36.632.740đ
38.971.000đ (-6%)
5 (3)
114 đã bán
Vòng tay Vàng 18K PNJ 0000Y001342
38.735.000đ
5 (3)
75 đã bán
Vòng tay Vàng Trắng Ý 18K PNJ 0000W060367
29.976.600đ
31.890.000đ (-6%)
5 (3)
44 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060364
35.456.800đ
37.720.000đ (-6%)
5 (2)
25 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060363
23.152.200đ
24.630.000đ (-6%)
5 (3)
59 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060365
31.537.000đ
33.550.000đ (-6%)
5 (3)
27 đã bán
Vòng tay Vàng Ý 18K PNJ 0000Z060413
32.990.000đ
5 (3)
17 đã bán
Vòng tay trẻ em Vàng 10K PNJ 0000Y001293
4.632.000đ
5 (2)
1000+ đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000742
29.467.120đ
31.348.000đ (-6%)
5 (3)
184 đã bán
Vòng tay Vàng 10K đính đá ECZ STYLE By PNJ Nàng Thu XMXMY002572
13.683.600đ
15.204.000đ (-10%)
5 (3)
67 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060348
33.078.600đ
35.190.000đ (-6%)
5 (3)
77 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060373
28.590.000đ
5 (2)
110 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000662
56.571.000đ
5 (5)
212 đã bán
Vòng tay cưới Vàng 18K PNJ 0000Y001329
14.918.000đ
5 (3)
132 đã bán
Vòng tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000690
27.532.600đ
29.290.000đ (-6%)
5 (3)
101 đã bán
Vòng tay trẻ em Vàng 10K PNJ 0000Y001294
5.786.000đ
5 (3)
302 đã bán
Vòng tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000754
23.075.100đ
25.639.000đ (-10%)
107 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000212
33.460.250đ
39.365.000đ (-15%)
5 (3)
59 đã bán
Vòng tay cưới Vàng 24K PNJ 0000Y060376
15.928.000đ
5 (3)
1000+ đã bán
Vòng tay Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAMXW000004
35.598.400đ
44.498.000đ (-20%)
5 (3)
7 đã bán
Vòng tay Vàng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMX000001
17.403.200đ
21.754.000đ (-20%)
5 (2)
45 đã bán
Vòng tay Vàng trắng 14K đính đá Sapphire PNJ SPMXW000003
49.515.050đ
58.253.000đ (-15%)
5 (3)
12 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8