Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RB00Y000075
8.580.000đ
10.725.000đ (-20%)
5 (4)
45 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000552 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000552
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000556 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000556
Nhẫn Vàng 18k đính đá Ruby PNJ RBXMY000994
14.281.000đ
5 (5)
225 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000208
39.384.750đ
46.335.000đ (-15%)
5 (3)
91 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000992
13.815.000đ
5 (4)
237 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000993
12.605.000đ
5 (5)
341 đã bán
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000296
6.434.560đ
10.054.000đ (-36%)
5 (5)
188 đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá Ruby PNJ RBXMX000006
6.615.680đ
10.337.000đ (-36%)
5 (3)
91 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000546 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000546
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000950
9.848.320đ
15.388.000đ (-36%)
5 (4)
301 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000549 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000549
Lắc tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBMXY000010
27.236.550đ
32.043.000đ (-15%)
5 (4)
258 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000548 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000548
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000951
13.758.000đ
5 (4)
350 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000952
9.043.840đ
14.131.000đ (-36%)
5 (18)
228 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000544 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000544
Bông tai Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000290
8.155.750đ
9.595.000đ (-15%)
5 (2)
226 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ Nụ Tầm Xuân RBMXY000009
21.827.200đ
34.105.000đ (-36%)
5 (2)
70 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000188
33.287.700đ
39.162.000đ (-15%)
5 (3)
169 đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000143
22.559.360đ
35.249.000đ (-36%)
5 (2)
213 đã bán
Vòng tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000178
32.850.800đ
38.648.000đ (-15%)
5 (3)
315 đã bán
Nhẫn Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000818
13.989.000đ
5 (4)
500+ đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000486 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000486
Lắc tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000001
16.878.000đ
5 (3)
1000+ đã bán
Nhẫn Vàng 14K đính đá Ruby PNJ RBXMY000633
12.996.000đ
5 (3)
500+ đã bán
Bông tai Vàng 14K đính đá Ruby PNJ RBXMY000060
11.222.000đ
5 (4)
1000+ đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16