Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Dây cổ Bạc STYLE By PNJ 0000Y000095
1.950.000đ
5 (3)
50 đã bán
Dây cổ Bạc STYLE By PNJ Edgy 0000B000001
1.495.000đ
5 (3)
44 đã bán
Dây cổ Vàng 10K đính đá ECZ STYLE By PNJ Nàng Thu XMXMY000500
10.801.500đ
11.370.000đ (-5%)
5 (2)
27 đã bán
Dây cổ bạc STYLE By PNJ 0000Y000080
3.465.000đ
5 (2)
18 đã bán
Dây cổ Bạc đính ngọc trai PNJ STYLE x CHOU CHOU NH00W000003
1.930.500đ
2.145.000đ (-10%)
5 (3)
97 đã bán
Dây cổ bạc đính đá STYLE By PNJ Nàng Thu XM00Y000030
652.500đ
725.000đ (-10%)
5 (3)
327 đã bán
Dây cổ bạc đính đá PNJ STYLE x CHOU CHOU XM00C000012
1.240.000đ
1.550.000đ (-20%)
5 (3)
35 đã bán
Dây cổ bạc đính Ngọc trai PNJ STYLE x CHOU CHOU NHNHC000003
2.385.000đ
2.650.000đ (-10%)
5 (3)
74 đã bán
Dây cổ Vàng 10K đính đá ECZ STYLE By PNJ Nàng Thu XMXMY000501
6.123.700đ
6.446.000đ (-5%)
5 (2)
92 đã bán
Dây cổ Bạc STYLE by PNJ Sexy 0000X000005
1.046.500đ
1.495.000đ (-30%)
5 (3)
35 đã bán
Dây cổ bạc đính đá STYLE By PNJ XM00X000010
985.500đ
1.095.000đ (-10%)
5 (3)
9 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá STYLE By PNJ Sexy XM00X000009
871.500đ
1.245.000đ (-30%)
5 (3)
52 đã bán
Dây cổ Vàng 10K STYLE By PNJ 0000X000019
2.694.000đ
5 (3)
124 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá STYLE by PNJ Feminine ZTXMH000007
1.435.500đ
1.595.000đ (-10%)
5 (3)
26 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá STYLE by PNJ Feminine XMXMW000034
1.435.500đ
1.595.000đ (-10%)
5 (3)
56 đã bán
Dây cổ bạc đính đá STYLE by PNJ ZTXMW000020
1.255.500đ
1.395.000đ (-10%)
5 (3)
90 đã bán
Dây cổ Bạc đính đá STYLE By PNJ Goddesses ZT00W000011
1.120.500đ
1.245.000đ (-10%)
5 (3)
31 đã bán
Dây cổ bạc đính đá STYLE by PNJ PM00C000001
1.795.500đ
1.995.000đ (-10%)
5 (3)
42 đã bán
 
1 2 3 4 5 6