Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000585
15.347.000đ
5 (3)
1000+ đã bán
Lắc tay Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDH000007
24.822.900đ
27.581.000đ (-10%)
5 (3)
266 đã bán
Lắc tay Vàng 24K PNJ 0000Y001614
16.784.000đ
5 (1)
300 đã bán
Lắc chân Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000650
4.472.000đ
5 (3)
1000+ đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000430
11.668.000đ
5 (3)
209 đã bán
Lắc tay nam Kim cương Vàng 14K PNJ DDDDH000009
259.826.400đ
288.696.000đ (-10%)
5 (4)
11 đã bán
Lắc chân Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000651
4.375.000đ
5 (2)
1000+ đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060842
24.190.000đ
5 (3)
500+ đã bán
Vỏ lắc tay Kim cương ổ 6.0 ly Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000080
181.420.000đ
193.000.000đ (-6%)
5 (3)
48 đã bán
Vỏ lắc tay Kim cương ổ 6.0 ly Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000079
173.148.000đ
184.200.000đ (-6%)
5 (3)
55 đã bán
Lắc tay Vàng Ý 18K PNJ 0000Z000158
14.446.000đ
5 (2)
2000+ đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000521
18.960.000đ
5 (3)
2000+ đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000388
8.251.000đ
5 (4)
2000+ đã bán
Lắc tay cưới Vàng 24K PNJ 0000Y001811
17.840.250đ
5 (3)
98 đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000566
13.626.000đ
5 (34)
2000+ đã bán
Lắc tay Vàng 18K PNJ 0000Y001618
26.304.000đ
5 (3)
500+ đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000471
11.153.000đ
5 (32)
2000+ đã bán
Lắc tay Vàng 18K đính đá Ruby PNJ RBXMY000145
31.662.500đ
37.250.000đ (-15%)
5 (3)
118 đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000526
6.749.000đ
5 (15)
2000+ đã bán
Lắc tay Vàng 18K PNJ 0000Y001620
24.220.840đ
26.327.000đ (-8%)
5 (2)
383 đã bán
Vỏ lắc tay Kim cương Vàng trắng 18K PNJ 00DDW000072
159.518.000đ
169.700.000đ (-6%)
5 (3)
18 đã bán
Lắc tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000253
18.287.000đ
Mua từ 2 giảm 12%
5 (7)
315 đã bán
Lắc tay Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000502
10.808.000đ
5 (12)
1000+ đã bán
Lắc tay Vàng 18K PNJ 0000Y000085
7.157.000đ
5 (3)
2000+ đã bán
Lắc tay Vàng 18K PNJ 0000Y001608
20.700.000đ
5 (20)
500+ đã bán
Lắc chân Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000363
7.683.000đ
5 (4)
1000+ đã bán