Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Dây cổ Kim cương Vàng trắng 18K PNJ DDDDW060073
323.550.000đ
359.500.000đ (-10%)
5 (3)
17 đã bán
Dây cổ Vàng 10K đính đá ECZ STYLE By PNJ Nàng Thu XMXMY000500
10.801.500đ
11.370.000đ (-5%)
5 (2)
27 đã bán
Dây cổ Vàng Ý 18K PNJ 0000Z060097
27.184.800đ
28.920.000đ (-6%)
5 (2)
30 đã bán
Dây cổ Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060078
29.252.800đ
31.120.000đ (-6%)
5 (2)
140 đã bán
Dây cổ Vàng 10K đính đá ECZ STYLE By PNJ Nàng Thu XMXMY000501
6.123.700đ
6.446.000đ (-5%)
5 (2)
92 đã bán
Dây cổ Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000453
30.021.300đ
33.357.000đ (-10%)
5 (3)
128 đã bán
Dây cổ Vàng 18K PNJ 0000Y000299
30.589.000đ
5 (3)
65 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW000283
22.600.800đ
25.112.000đ (-10%)
5 (3)
60 đã bán
Dây cổ Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000376
53.082.900đ
58.981.000đ (-10%)
5 (3)
101 đã bán
Dây cổ Vàng 18K PNJ tim phối bi 0000Y000300
27.395.760đ
29.778.000đ (-8%)
5 (3)
103 đã bán
Dây cổ Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000449
17.952.300đ
19.947.000đ (-10%)
5 (3)
112 đã bán
Dây cổ Vàng 10K STYLE By PNJ 0000X000019
2.694.000đ
5 (3)
124 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 14K PNJ Hoa của Mẹ 0000W000158
3.199.760đ
3.478.000đ (-8%)
5 (3)
227 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAMXW000014
58.846.400đ
73.558.000đ (-20%)
5 (3)
4 đã bán
Dây cổ Kim cương Vàng trắng 14K PNJ DDDDW000396
20.406.600đ
22.674.000đ (-10%)
5 (1)
172 đã bán
Dây cổ Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000450
53.925.300đ
59.917.000đ (-10%)
5 (2)
75 đã bán
Dây cổ Vàng Ý 18K PNJ 0000Z000033
10.030.000đ
5 (3)
353 đã bán
Dây cổ Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000125
7.618.000đ
5 (2)
301 đã bán
Dây cổ Vàng 18K đính đá CZ PNJ XMXMY000389
37.174.500đ
41.305.000đ (-10%)
5 (3)
42 đã bán
Dây cổ Vàng 24K PNJ 0000Y000284
22.313.000đ
5 (3)
75 đã bán
Dây cổ Kim cương Vàng 14K Disney|PNJ Sleeping Beauty DD00C000138
16.893.900đ
18.771.000đ (-10%)
5 (2)
146 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11