Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Dây cổ Vàng 10K đính đá ECZ STYLE by PNJ XMXMY000608
3.386.750đ
3.565.000đ (-5%)
5 (3)
56 đã bán
Dây cổ Vàng 10K đính đá ECZ STYLE By PNJ Feminine XMXMH000066
5.848.200đ
6.156.000đ (-5%)
5 (3)
10 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 10K đính đá ECZ STYLE by PNJ XM00W000143
7.987.600đ
8.408.000đ (-5%)
5 (3)
34 đã bán
Dây cổ Vàng 18K PNJ 0000Y060152
30.258.800đ
32.890.000đ (-8%)
5 (3)
1 đã bán
Dây cổ Vàng 18K PNJ 0000Y060150
11.730.000đ
12.750.000đ (-8%)
5 (3)
8 đã bán
Dây cổ Vàng Ý 18K PNJ 0000C060023
34.640.000đ
5 (3)
6 đã bán
Dây cổ Vàng Trắng Ý 18K PNJ 0000W060092
40.006.400đ
42.560.000đ (-6%)
5 (4)
32 đã bán
Dây cổ Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060097
35.456.800đ
37.720.000đ (-6%)
5 (3)
26 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 10K đính đá Synthetic STYLE by PNJ ZTMXW000012
7.021.800đ
7.802.000đ (-10%)
5 (3)
7 đã bán
Dây cổ Vàng trắng 10K đính đá Synthetic STYLE by PNJ ZTMXW000011
4.692.600đ
5.214.000đ (-10%)
5 (3)
17 đã bán
Dây cổ Vàng 18K PNJ 0000Y060129
20.838.000đ
22.650.000đ (-8%)
5 (3)
5 đã bán
Dây cổ nam Vàng 18K PNJ 0000Y060130
59.294.000đ
64.450.000đ (-8%)
5 (3)
6 đã bán
Dây cổ Vàng 18K PNJ 0000Y060128
19.826.000đ
21.550.000đ (-8%)
5 (3)
13 đã bán
Dây cổ Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060093
27.629.000đ
5 (3)
27 đã bán
Dây cổ Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060090
38.248.600đ
40.690.000đ (-6%)
5 (3)
37 đã bán
Dây cổ Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060089
66.166.600đ
70.390.000đ (-6%)
5 (3)
28 đã bán
Dây cổ Vàng Ý 18K PNJ 0000Z060113
39.282.600đ
41.790.000đ (-6%)
5 (4)
11 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11