Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Dây chuyền Vàng 14K PNJ 0000Y060531
33.650.000đ
11 đã bán
Dây chuyền Vàng 14K PNJ 0000Y060530
10.840.000đ
22 đã bán
Dây chuyền Vàng 14K PNJ 0000Y060529
21.090.000đ
13 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000949
36.291.000đ
5 (3)
247 đã bán
Dây chuyền Vàng Trắng Ý 18K PNJ 0000W000983
20.953.000đ
5 (4)
134 đã bán
Dây chuyền Bạc Ý PNJSilver 0000W060093
1.595.000đ
4 (2)
59 đã bán
Dây chuyền Bạc Ý PNJSilver 0000W060102
855.000đ
4 (2)
136 đã bán
Dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000871
17.014.000đ
5 (2)
168 đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y060507
20.534.400đ
22.320.000đ (-8%)
5 (3)
26 đã bán
Dây chuyền Nam Vàng 18K PNJ 0000Y060490
35.190.000đ
5 (3)
59 đã bán
Dây chuyền Vàng Trắng Ý 18K PNJ 0000W000845
13.301.000đ
5 (3)
311 đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000C000043
18.082.000đ
5 (3)
87 đã bán
Dây chuyền Vàng Trắng Ý 18K PNJ 0000W000809
13.120.120đ
14.261.000đ (-8%)
5 (3)
60 đã bán
Dây chuyền Vàng Trắng Ý 18K PNJ 0000W000843
21.361.000đ
5 (3)
224 đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y009478
12.600.000đ
5 (3)
181 đã bán
Dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000Y060484
35.190.000đ
5 (3)
70 đã bán
Dây chuyền nam Vàng 18K PNJ 0000Y000878
56.866.000đ
5 (2)
259 đã bán
Dây chuyền nam Vàng 18K PNJ 0000Y000845
70.277.000đ
5 (3)
350 đã bán
Dây chuyền nam Vàng Ý 18K PNJ 0000Y060509
46.190.000đ
5 (3)
24 đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000Y060508
12.090.000đ
5 (3)
45 đã bán
Dây chuyền nam Vàng Ý 18K PNJ 0000C060177
34.640.000đ
5 (2)
8 đã bán
Dây chuyền nam Vàng Ý 18K PNJ 0000C060176
73.690.000đ
5 (3)
8 đã bán
Dây chuyền Vàng Ý 18K PNJ 0000C060171
22.862.000đ
24.850.000đ (-8%)
5 (3)
12 đã bán
Dây chuyền nam Vàng Ý 18K PNJ 0000C060169
32.990.000đ
5 (3)
7 đã bán
Dây chuyền nam Vàng Ý 18K PNJ 0000C060168
38.490.000đ
5 (3)
11 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8