Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Bông tai Vàng 18K PNJ 0000Y000081
3.240.000đ
5 (6)
2000+ đã bán
Bông tai cưới Vàng 24K PNJ 0000Y000113
7.282.000đ
3 (11)
414 đã bán
Bông tai cưới Vàng 24K PNJ 0000Y000114
12.445.000đ
5 (4)
460 đã bán
Bông tai cưới Vàng 24K PNJ 0000Y000077
12.588.000đ
5 (4)
500+ đã bán
Bông tai cưới Vàng 24K PNJ 0000Y000091
10.938.000đ
5 (3)
1000+ đã bán
Bông tai cưới Vàng 24K PNJ 0000Y000070
9.463.000đ
4 (7)
500+ đã bán
Bông tai Vàng 18K PNJ 0000Y000082
3.694.000đ
5 (13)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng 18K PNJ 0000Y000080
3.256.000đ
5 (5)
2000+ đã bán
Bông tai cưới Vàng 24K PNJ Sắc Son 0000Y000078
6.938.000đ
5 (21)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng 10K PNJ 0000Y002619
2.340.480đ
2.544.000đ (-8%)
5 (3)
34 đã bán
Bông tai Vàng 18K PNJ 0000L060003
24.076.400đ
26.170.000đ (-8%)
5 (3)
3 đã bán
Bông tai Vàng 18K PNJ 0000Y060563
27.719.600đ
30.130.000đ (-8%)
5 (4)
3 đã bán
Bông tai Vàng 18K PNJ 0000Y060562
6.810.000đ
5 (4)
2 đã bán
Bông tai Vàng 18K PNJ 0000Y060561
13.754.000đ
14.950.000đ (-8%)
5 (4)
2 đã bán
Bông tai Vàng 18K PNJ 0000C060099
16.182.800đ
17.590.000đ (-8%)
5 (4)
9 đã bán
Bông tai Vàng 18K PNJ 0000Y060515
5.556.800đ
6.040.000đ (-8%)
5 (4)
3 đã bán
Bông tai Vàng 18K PNJ 0000Y060512
6.973.600đ
7.580.000đ (-8%)
5 (4)
7 đã bán
Bông tai trẻ em Vàng 18K PNJ 0000Y060493
5.050.000đ
5 (4)
126 đã bán
Bông tai trẻ em Vàng 18K PNJ 0000C060095
6.150.000đ
5 (4)
60 đã bán
 
1 2 3 4