Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Tuổi vàng
Loại đá chính
Chất liệu
Giới tính
Loại trang sức
Màu chất liệu
Bông tai Vàng Trắng Ý 18K PNJ 0000W001454
5.693.000đ
4 (3)
78 đã bán
Bông tai Vàng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMY005408
6.631.200đ
7.368.000đ (-10%)
5 (4)
206 đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ hình hoa kim tiền 0000W002169
7.220.700đ
8.023.000đ (-10%)
5 (4)
214 đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W002164
6.607.000đ
5 (4)
356 đã bán
Bông tai Kim Tiền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W002163
6.358.500đ
7.065.000đ (-10%)
5 (4)
153 đã bán
Bông tai Bạc Ý đính đá PNJSilver XMXMW060113
487.500đ
975.000đ (-50%)
5 (4)
51 đã bán
Bông tai Bạc Ý đính đá PNJSilver XM00X060007
482.500đ
965.000đ (-50%)
5 (4)
33 đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001270
4.977.900đ
5.531.000đ (-10%)
5 (4)
249 đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W001539
6.144.000đ
5 (4)
500+ đã bán
Bông tai Vàng Trắng Ý 18K PNJ hoa văn 0000W001266
5.120.100đ
5.689.000đ (-10%)
5 (3)
282 đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000843
10.595.700đ
11.773.000đ (-10%)
5 (6)
500+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000842
11.838.600đ
13.154.000đ (-10%)
5 (4)
500+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W060187
2.394.900đ
2.661.000đ (-10%)
500+ đã bán
Bông tai Vàng Ý 18K PNJ 0000Y000300
2.296.000đ
5 (24)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000206
5.853.000đ
5 (4)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng Ý 18K PNJ 0000Y000297
1.292.000đ
5 (37)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000202
2.272.000đ
5 (75)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000187
2.891.000đ
4 (6)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000186
1.292.000đ
5 (39)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000178
3.008.000đ
5 (4)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000172
4.022.000đ
5 (7)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000167
2.632.000đ
5 (8)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000164
4.272.000đ
5 (7)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K đính đá CZ PNJ XMXMW000453
4.047.300đ
4.497.000đ (-10%)
5 (3)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000163
3.439.000đ
5 (7)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000159
6.530.000đ
5 (4)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000156
4.147.000đ
5 (5)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000151
5.768.000đ
5 (5)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000150
4.601.000đ
5 (4)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000041
2.559.000đ
5 (16)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000176
2.897.000đ
5 (4)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000175
2.859.000đ
5 (3)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng Trắng Ý 18K PNJ 0000W000136
6.580.000đ
5 (6)
2000+ đã bán
Bông tai Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000133
2.218.000đ
5 (35)
2000+ đã bán
 
1 2