Bộ lọc:

Thương hiệu
Chất liệu
Loại trang sức
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Mặt số
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060056 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060056
1.895.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (3)
5 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060055 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060055
1.545.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (3)
4 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá CZ PNJSilver XMXMW060053 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver Thánh giá XMXMW060053
1.695.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (2)
7 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá CZ PNJSilver XMXMW060052 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền nam Bạc đính đá PNJSilver hình thánh giá XMXMW060052
1.565.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (2)
4 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc đính đá CZ PNJSilver XMXMW060051 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060051
1.595.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (3)
5 đã bán
Lắc tay Nam Vàng Trắng 18K PNJ 0000W060982
23.490.000đ
5 (3)
4 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000W000924 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000924
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000924
9.058.320đ
9.846.000đ (-8%)
44 đã bán
Mặt dây chuyền Bạc PNJSilver 14k XMXMW060054 Chưa kèm dây chuyền
Mặt dây chuyền Bạc đính đá PNJSilver Thánh giá XMXMW060054
1.575.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (3)
7 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002193 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002193
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW002193
3.225.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
84 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000997 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000997
Mặt dây chuyền Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W000997
19.292.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
39 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ 0000C060056 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ hình đại bàng 0000C060056
Mặt dây chuyền Vàng 18K PNJ hình đại bàng 0000C060056
4.878.600đ
5.190.000đ (-6%)
5 (2)
11 đã bán
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ Flowrous XMXMW002213 Chưa kèm dây chuyền Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ Flowrous XMXMW002213
Mặt dây chuyền Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ Flowrous XMXMW002213
4.610.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
49 đã bán
Lắc tay Vàng trắng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMW060266
27.900.000đ
Mua từ 2 giảm 10%
5 (2)
46 đã bán
Bông tai nam Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060143
207.000đ
345.000đ (-40%)
4 (1)
35 đã bán
Lắc tay Vàng 18K PNJ 0000Y001840
15.363.000đ
5 (1)
343 đã bán
Phụ kiện charm bạc STYLE By PNJ 0000Y000015
289.250đ
445.000đ (-35%)
5 (5)
5 đã bán
Nhẫn nam Vàng 10K đính đá ECZ PNJ XMXMC000898
10.453.040đ
11.362.000đ (-8%)
5 (2)
Lắc tay nam Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060087
4.896.500đ
6.995.000đ (-30%)
5 (3)
5 đã bán
Lắc tay nam Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060086
3.776.500đ
5.395.000đ (-30%)
5 (3)
7 đã bán
Lắc tay nam Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060085
4.896.500đ
6.995.000đ (-30%)
5 (3)
4 đã bán
Lắc tay nam Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060084
4.896.500đ
6.995.000đ (-30%)
5 (3)
2 đã bán
Lắc tay nam Bạc đính đá PNJSilver XM00W060013
3.846.500đ
5.495.000đ (-30%)
5 (3)
12 đã bán
Lắc tay nam Bạc đính đá PNJSilver XM00W060012
3.146.500đ
4.495.000đ (-30%)
1 đã bán
Dây chuyền Bạc Ý PNJSilver 0000W060066
2.325.000đ
Giảm 10% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Bạc
5 (3)
9 đã bán
Dây chuyền nam Vàng Ý 18K PNJ 0000Y060509
38.630.800đ
41.990.000đ (-8%)
5 (3)
7 đã bán
Dây chuyền nam Vàng trắng Ý 18K PNJ 0000W061243
57.290.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (3)
5 đã bán
Dây chuyền nam Vàng trắng 18K PNJ 0000W061241
15.590.000đ
Giảm 5% cho combo Dây chuyền & Mặt dây Vàng
5 (2)
39 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16