Giá vàng PNJ lúc: 15:40 ngày: 19/07/2016

Nguồn PNJ lúc: 15:40 ngày: 19/07/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,565,000 VNĐ 3,615,000 VNĐ
SJC 3,647,000 VNĐ 3,680,000 VNĐ
Vàng 24K 3,522,000 VNĐ 3,612,000 VNĐ
Vàng 18K 2,584,000 VNĐ 2,724,000 VNĐ
Vàng 14K 1,988,000 VNĐ 2,128,000 VNĐ