Việc làm dành cho sinh viên

Vị trí tuyển dụngSố lượngNơi làm việcNgày hết hạn
THỰC TẬP PHÒNG BÁN LẺ2
THỰC TẬP PHÒNG NHÂN SỰ1
THỰC TẬP PHÒNG KẾ TOÁN2

THỰC TẬP PHÒNG BÁN LẺ

Số lượng:2

Nơi làm việc:

Ngày hết hạn:

THỰC TẬP PHÒNG NHÂN SỰ

Số lượng:1

Nơi làm việc:

Ngày hết hạn:

THỰC TẬP PHÒNG KẾ TOÁN

Số lượng:2

Nơi làm việc:

Ngày hết hạn: