masoz porno izle porno 64 porno izle porno sikiş free porn videos sex izle porno izle

Tuyển dụng

Danh sách tất cả việc làm

Vị trí tuyển dụng Số lượng Nơi làm việc Ngày hết hạn
CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO 01 TP.HCM 30/06/2015
CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ 01 TP.HCM 30/06/2015
CHUYÊN VIÊN TỔ CHỨC SỰ KIỆN 01 TP.HCM 30/06/2015
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG 120 TP.HCM, BÌNH DƯƠNG, BÌNH PHƯỚC, BIÊN HOÀ, PHAN THIẾT, BUÔN MA THUỘT, ĐĂK NÔNG, LONG AN, ĐỒNG THÁP, BẾN TRE, AN GIANG, CÀ MAU, ĐÀ NẴNG, BÌNH ĐỊNH, HUẾ, VINH, HẢI DƯƠNG, BẮC NINH, HÀ NỘI. 30/06/2015
CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 01 TP>HCM 30/06/2015
NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH MẪU SILVER 02 TP.HCM 30/06/2015
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ WEB 01 TP.HCM 30/06/2015
NHÂN VIÊN CUNG ỨNG HÀNG GIA CÔNG 01 TP.HCM 30/06/2015
CHUYÊN VIÊN PHÂN PHỐI HÀNG SILVER 01 TP.HCM 30/06/2015
KẾ TOÁN VIÊN 07 TP.HCM, BÌNH DƯƠNG, BÌNH PHƯỚC, BIÊN HOÀ, PHAN THIẾT, BUÔN MA THUỘT, ĐĂK NÔNG, LONG AN, ĐỒNG THÁP, BẾN TRE, AN GIANG, CÀ MAU, ĐÀ NẴNG, BÌNH ĐỊNH, HUẾ, VINH, HẢI DƯƠNG, BẮC NINH, HÀ NỘI. 30/06/2015
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH ONLINE SỈ 01 TP. HCM 30/06/2015
CHUYÊN VIÊN DỰ BÁO SILVER 01 TP. HCM 30/06/2015
NHÂN VIÊN WEB ADMIN 01 TP. HCM 30/06/2015
GIÁM SÁT AN NINH 01 TP. HCM 30/6/2015
THỦ QUỸ 08 TP.HCM, BÌNH DƯƠNG, BÌNH PHƯỚC, BIÊN HOÀ, PHAN THIẾT, BUÔN MA THUỘT, ĐĂK NÔNG, LONG AN, ĐỒNG THÁP, BẾN TRE, AN GIANG, CÀ MAU, ĐÀ NẴNG, BÌNH ĐỊNH, HUẾ, VINH, HẢI DƯƠNG, BẮC NINH, HÀ NỘI. 30/06/2015
TRỢ LÝ NHÃN HÀNG GOLD 01 TP. HCM 30/6/2015
CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING 01 TP. HCM 30/06/2015
CỬA HÀNG TRƯỞNG 15 TP.HCM, BÌNH DƯƠNG, BÌNH PHƯỚC, BIÊN HOÀ, PHAN THIẾT, BUÔN MA THUỘT, ĐĂK NÔNG, LONG AN, ĐỒNG THÁP, BẾN TRE, AN GIANG, CÀ MAU, ĐÀ NẴNG, BÌNH ĐỊNH, HUẾ, VINH, HẢI DƯƠNG, BẮC NINH, HÀ NỘI. 30/06/2015

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO

Số lượng:01

Nơi làm việc:TP.HCM

Ngày hết hạn:30/06/2015

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ

Số lượng:01

Nơi làm việc:TP.HCM

Ngày hết hạn:30/06/2015

CHUYÊN VIÊN TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Số lượng:01

Nơi làm việc:TP.HCM

Ngày hết hạn:30/06/2015

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Số lượng:120

Nơi làm việc:TP.HCM, BÌNH DƯƠNG, BÌNH PHƯỚC, BIÊN HOÀ, PHAN THIẾT, BUÔN MA THUỘT, ĐĂK NÔNG, LONG AN, ĐỒNG THÁP, BẾN TRE, AN GIANG, CÀ MAU, ĐÀ NẴNG, BÌNH ĐỊNH, HUẾ, VINH, HẢI DƯƠNG, BẮC NINH, HÀ NỘI.

Ngày hết hạn:30/06/2015

CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

Số lượng:01

Nơi làm việc:TP>HCM

Ngày hết hạn:30/06/2015

NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH MẪU SILVER

Số lượng:02

Nơi làm việc:TP.HCM

Ngày hết hạn:30/06/2015

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ WEB

Số lượng:01

Nơi làm việc:TP.HCM

Ngày hết hạn:30/06/2015

NHÂN VIÊN CUNG ỨNG HÀNG GIA CÔNG

Số lượng:01

Nơi làm việc:TP.HCM

Ngày hết hạn:30/06/2015

CHUYÊN VIÊN PHÂN PHỐI HÀNG SILVER

Số lượng:01

Nơi làm việc:TP.HCM

Ngày hết hạn:30/06/2015

KẾ TOÁN VIÊN

Số lượng:07

Nơi làm việc:TP.HCM, BÌNH DƯƠNG, BÌNH PHƯỚC, BIÊN HOÀ, PHAN THIẾT, BUÔN MA THUỘT, ĐĂK NÔNG, LONG AN, ĐỒNG THÁP, BẾN TRE, AN GIANG, CÀ MAU, ĐÀ NẴNG, BÌNH ĐỊNH, HUẾ, VINH, HẢI DƯƠNG, BẮC NINH, HÀ NỘI.

Ngày hết hạn:30/06/2015

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH ONLINE SỈ

Số lượng:01

Nơi làm việc:TP. HCM

Ngày hết hạn:30/06/2015

CHUYÊN VIÊN DỰ BÁO SILVER

Số lượng:01

Nơi làm việc:TP. HCM

Ngày hết hạn:30/06/2015

NHÂN VIÊN WEB ADMIN

Số lượng:01

Nơi làm việc:TP. HCM

Ngày hết hạn:30/06/2015

GIÁM SÁT AN NINH

Số lượng:01

Nơi làm việc:TP. HCM

Ngày hết hạn:30/6/2015

THỦ QUỸ

Số lượng:08

Nơi làm việc:TP.HCM, BÌNH DƯƠNG, BÌNH PHƯỚC, BIÊN HOÀ, PHAN THIẾT, BUÔN MA THUỘT, ĐĂK NÔNG, LONG AN, ĐỒNG THÁP, BẾN TRE, AN GIANG, CÀ MAU, ĐÀ NẴNG, BÌNH ĐỊNH, HUẾ, VINH, HẢI DƯƠNG, BẮC NINH, HÀ NỘI.

Ngày hết hạn:30/06/2015

TRỢ LÝ NHÃN HÀNG GOLD

Số lượng:01

Nơi làm việc:TP. HCM

Ngày hết hạn:30/6/2015

CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING

Số lượng:01

Nơi làm việc:TP. HCM

Ngày hết hạn:30/06/2015

CỬA HÀNG TRƯỞNG

Số lượng:15

Nơi làm việc:TP.HCM, BÌNH DƯƠNG, BÌNH PHƯỚC, BIÊN HOÀ, PHAN THIẾT, BUÔN MA THUỘT, ĐĂK NÔNG, LONG AN, ĐỒNG THÁP, BẾN TRE, AN GIANG, CÀ MAU, ĐÀ NẴNG, BÌNH ĐỊNH, HUẾ, VINH, HẢI DƯƠNG, BẮC NINH, HÀ NỘI.

Ngày hết hạn:30/06/2015