Danh sách tất cả việc làm

Vị trí tuyển dụngSố lượngNơi làm việcNgày hết hạn
CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO01TP.HCM30/06/2015
CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ01TP.HCM30/06/2015
CHUYÊN VIÊN TỔ CHỨC SỰ KIỆN01TP.HCM30/06/2015
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG120TP.HCM, BÌNH DƯƠNG, BÌNH PHƯỚC, BIÊN HOÀ, PHAN THIẾT, BUÔN MA THUỘT, ĐĂK NÔNG, LONG AN, ĐỒNG THÁP, BẾN TRE, AN GIANG, CÀ MAU, ĐÀ NẴNG, BÌNH ĐỊNH, HUẾ, VINH, HẢI DƯƠNG, BẮC NINH, HÀ NỘI.30/06/2015
CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG01TP>HCM30/06/2015
NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH MẪU SILVER02TP.HCM30/06/2015
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ WEB01TP.HCM30/06/2015
NHÂN VIÊN CUNG ỨNG HÀNG GIA CÔNG01TP.HCM30/06/2015
CHUYÊN VIÊN PHÂN PHỐI HÀNG SILVER01TP.HCM30/06/2015
KẾ TOÁN VIÊN07TP.HCM, BÌNH DƯƠNG, BÌNH PHƯỚC, BIÊN HOÀ, PHAN THIẾT, BUÔN MA THUỘT, ĐĂK NÔNG, LONG AN, ĐỒNG THÁP, BẾN TRE, AN GIANG, CÀ MAU, ĐÀ NẴNG, BÌNH ĐỊNH, HUẾ, VINH, HẢI DƯƠNG, BẮC NINH, HÀ NỘI.30/06/2015
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH ONLINE SỈ01TP. HCM30/06/2015
CHUYÊN VIÊN DỰ BÁO SILVER01TP. HCM30/06/2015
NHÂN VIÊN WEB ADMIN01TP. HCM30/06/2015
GIÁM SÁT AN NINH01TP. HCM30/6/2015
THỦ QUỸ08TP.HCM, BÌNH DƯƠNG, BÌNH PHƯỚC, BIÊN HOÀ, PHAN THIẾT, BUÔN MA THUỘT, ĐĂK NÔNG, LONG AN, ĐỒNG THÁP, BẾN TRE, AN GIANG, CÀ MAU, ĐÀ NẴNG, BÌNH ĐỊNH, HUẾ, VINH, HẢI DƯƠNG, BẮC NINH, HÀ NỘI.30/06/2015
TRỢ LÝ NHÃN HÀNG GOLD01TP. HCM30/6/2015
CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING01TP. HCM30/06/2015
CỬA HÀNG TRƯỞNG15TP.HCM, BÌNH DƯƠNG, BÌNH PHƯỚC, BIÊN HOÀ, PHAN THIẾT, BUÔN MA THUỘT, ĐĂK NÔNG, LONG AN, ĐỒNG THÁP, BẾN TRE, AN GIANG, CÀ MAU, ĐÀ NẴNG, BÌNH ĐỊNH, HUẾ, VINH, HẢI DƯƠNG, BẮC NINH, HÀ NỘI.30/06/2015

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO

Số lượng:01

Nơi làm việc:TP.HCM

Ngày hết hạn:30/06/2015

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ

Số lượng:01

Nơi làm việc:TP.HCM

Ngày hết hạn:30/06/2015

CHUYÊN VIÊN TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Số lượng:01

Nơi làm việc:TP.HCM

Ngày hết hạn:30/06/2015

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Số lượng:120

Nơi làm việc:TP.HCM, BÌNH DƯƠNG, BÌNH PHƯỚC, BIÊN HOÀ, PHAN THIẾT, BUÔN MA THUỘT, ĐĂK NÔNG, LONG AN, ĐỒNG THÁP, BẾN TRE, AN GIANG, CÀ MAU, ĐÀ NẴNG, BÌNH ĐỊNH, HUẾ, VINH, HẢI DƯƠNG, BẮC NINH, HÀ NỘI.

Ngày hết hạn:30/06/2015

CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

Số lượng:01

Nơi làm việc:TP>HCM

Ngày hết hạn:30/06/2015

NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH MẪU SILVER

Số lượng:02

Nơi làm việc:TP.HCM

Ngày hết hạn:30/06/2015

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ WEB

Số lượng:01

Nơi làm việc:TP.HCM

Ngày hết hạn:30/06/2015

NHÂN VIÊN CUNG ỨNG HÀNG GIA CÔNG

Số lượng:01

Nơi làm việc:TP.HCM

Ngày hết hạn:30/06/2015

CHUYÊN VIÊN PHÂN PHỐI HÀNG SILVER

Số lượng:01

Nơi làm việc:TP.HCM

Ngày hết hạn:30/06/2015

KẾ TOÁN VIÊN

Số lượng:07

Nơi làm việc:TP.HCM, BÌNH DƯƠNG, BÌNH PHƯỚC, BIÊN HOÀ, PHAN THIẾT, BUÔN MA THUỘT, ĐĂK NÔNG, LONG AN, ĐỒNG THÁP, BẾN TRE, AN GIANG, CÀ MAU, ĐÀ NẴNG, BÌNH ĐỊNH, HUẾ, VINH, HẢI DƯƠNG, BẮC NINH, HÀ NỘI.

Ngày hết hạn:30/06/2015

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH ONLINE SỈ

Số lượng:01

Nơi làm việc:TP. HCM

Ngày hết hạn:30/06/2015

CHUYÊN VIÊN DỰ BÁO SILVER

Số lượng:01

Nơi làm việc:TP. HCM

Ngày hết hạn:30/06/2015

NHÂN VIÊN WEB ADMIN

Số lượng:01

Nơi làm việc:TP. HCM

Ngày hết hạn:30/06/2015

GIÁM SÁT AN NINH

Số lượng:01

Nơi làm việc:TP. HCM

Ngày hết hạn:30/6/2015

THỦ QUỸ

Số lượng:08

Nơi làm việc:TP.HCM, BÌNH DƯƠNG, BÌNH PHƯỚC, BIÊN HOÀ, PHAN THIẾT, BUÔN MA THUỘT, ĐĂK NÔNG, LONG AN, ĐỒNG THÁP, BẾN TRE, AN GIANG, CÀ MAU, ĐÀ NẴNG, BÌNH ĐỊNH, HUẾ, VINH, HẢI DƯƠNG, BẮC NINH, HÀ NỘI.

Ngày hết hạn:30/06/2015

TRỢ LÝ NHÃN HÀNG GOLD

Số lượng:01

Nơi làm việc:TP. HCM

Ngày hết hạn:30/6/2015

CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING

Số lượng:01

Nơi làm việc:TP. HCM

Ngày hết hạn:30/06/2015

CỬA HÀNG TRƯỞNG

Số lượng:15

Nơi làm việc:TP.HCM, BÌNH DƯƠNG, BÌNH PHƯỚC, BIÊN HOÀ, PHAN THIẾT, BUÔN MA THUỘT, ĐĂK NÔNG, LONG AN, ĐỒNG THÁP, BẾN TRE, AN GIANG, CÀ MAU, ĐÀ NẴNG, BÌNH ĐỊNH, HUẾ, VINH, HẢI DƯƠNG, BẮC NINH, HÀ NỘI.

Ngày hết hạn:30/06/2015