245

Chính Sách Phúc Lợi

Chính sách phúc lợi

16/01/2015 - Chính sách phúc lợi

Quyền Lợi:

Chế độ đãi ngộ cạnh tranh. Lương tương xứng năng lực. Thưởng hấp dẫn , bao gồm : Tháng 13, Tháng 14, Tháng 15. Thưởng vào các dịp lễ tết, Thưởng đột xuất cho cá nhân ...
Xem chi tiết