Giá vàng PNJ lúc: 15:00 ngày: 19/02/2016

Nguồn PNJ lúc: 15:00 ngày: 19/02/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,287,000 VNĐ 3,327,000 VNĐ
SJC 3,310,000 VNĐ 3,365,000 VNĐ
Vàng 24K 3,237,000 VNĐ 3,322,000 VNĐ
Vàng 18K 2,367,000 VNĐ 2,507,000 VNĐ
Vàng 14K 1,818,000 VNĐ 1,958,000 VNĐ