Giá vàng PNJ lúc: 13:30 ngày: 11/05/2016

Nguồn PNJ lúc: 13:30 ngày: 11/05/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,364,000 VNĐ 3,404,000 VNĐ
SJC 3,383,000 VNĐ 3,405,000 VNĐ
Vàng 24K 3,323,000 VNĐ 3,403,000 VNĐ
Vàng 18K 2,427,000 VNĐ 2,567,000 VNĐ
Vàng 14K 1,866,000 VNĐ 2,006,000 VNĐ