Giá vàng PNJ lúc: 10:10 ngày: 30/03/2016

Nguồn PNJ lúc: 10:10 ngày: 30/03/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,290,000 VNĐ 3,330,000 VNĐ
SJC 3,311,000 VNĐ 3,336,000 VNĐ
Vàng 24K 3,242,000 VNĐ 3,327,000 VNĐ
Vàng 18K 2,370,000 VNĐ 2,510,000 VNĐ
Vàng 14K 1,821,000 VNĐ 1,961,000 VNĐ