Giá vàng PNJ lúc: 15:11 ngày: 18/10/2016

Nguồn PNJ lúc: 15:11 ngày: 18/10/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,445,000 VNĐ 3,485,000 VNĐ
SJC 3,547,000 VNĐ 3,567,000 VNĐ
Vàng 24K 3,402,000 VNĐ 3,482,000 VNĐ
Vàng 18K 2,487,000 VNĐ 2,627,000 VNĐ
Vàng 14K 1,912,000 VNĐ 2,052,000 VNĐ