Giá vàng PNJ lúc: 10:27 ngày: 03/10/2016

Nguồn PNJ lúc: 10:27 ngày: 03/10/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,565,000 VNĐ 3,605,000 VNĐ
SJC 3,594,000 VNĐ 3,614,000 VNĐ
Vàng 24K 3,523,000 VNĐ 3,603,000 VNĐ
Vàng 18K 2,577,000 VNĐ 2,717,000 VNĐ
Vàng 14K 1,983,000 VNĐ 2,123,000 VNĐ