Giá vàng PNJ lúc: 14:47 ngày: 06/07/2015

Nguồn PNJ lúc: 14:47 ngày: 06/07/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,158,000 VNĐ 3,193,000 VNĐ
SJC 3,425,000 VNĐ 3,432,000 VNĐ
Vàng 24K 3,100,000 VNĐ 3,180,000 VNĐ
Vàng 18K 2,260,000 VNĐ 2,400,000 VNĐ
Vàng 14K 1,735,000 VNĐ 1,875,000 VNĐ