Giá vàng PNJ lúc: 9:16 ngày: 21/08/2015

Nguồn PNJ lúc: 9:16 ngày: 21/08/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,197,000 VNĐ 3,237,000 VNĐ
SJC 3,440,000 VNĐ 3,530,000 VNĐ
Vàng 24K 3,155,000 VNĐ 3,235,000 VNĐ
Vàng 18K 2,301,000 VNĐ 2,441,000 VNĐ
Vàng 14K 1,768,000 VNĐ 1,908,000 VNĐ