Giá vàng PNJ lúc: 15:19 ngày: 11/10/2016

Nguồn PNJ lúc: 15:19 ngày: 11/10/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,450,000 VNĐ 3,490,000 VNĐ
SJC 3,550,000 VNĐ 3,572,000 VNĐ
Vàng 24K 3,408,000 VNĐ 3,488,000 VNĐ
Vàng 18K 2,491,000 VNĐ 2,631,000 VNĐ
Vàng 14K 1,916,000 VNĐ 2,056,000 VNĐ