Giá vàng PNJ lúc: 13:57 ngày: 02/07/2015

Nguồn PNJ lúc: 13:57 ngày: 02/07/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,156,000 VNĐ 3,191,000 VNĐ
SJC 3,429,000 VNĐ 3,437,000 VNĐ
Vàng 24K 3,102,000 VNĐ 3,182,000 VNĐ
Vàng 18K 2,262,000 VNĐ 2,402,000 VNĐ
Vàng 14K 1,737,000 VNĐ 1,877,000 VNĐ