Giá vàng PNJ lúc: 15:08 ngày: 21/09/2016

Nguồn PNJ lúc: 15:08 ngày: 21/09/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,562,000 VNĐ 3,602,000 VNĐ
SJC 3,610,000 VNĐ 3,631,000 VNĐ
Vàng 24K 3,520,000 VNĐ 3,600,000 VNĐ
Vàng 18K 2,575,000 VNĐ 2,715,000 VNĐ
Vàng 14K 1,981,000 VNĐ 2,121,000 VNĐ