Giá vàng PNJ lúc: 9:17 ngày: 27/04/2016

Nguồn PNJ lúc: 9:17 ngày: 27/04/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,294,000 VNĐ 3,334,000 VNĐ
SJC 3,315,000 VNĐ 3,335,000 VNĐ
Vàng 24K 3,248,000 VNĐ 3,333,000 VNĐ
Vàng 18K 2,375,000 VNĐ 2,515,000 VNĐ
Vàng 14K 1,825,000 VNĐ 1,965,000 VNĐ