Giá vàng PNJ lúc: 9:43 ngày: 16/05/2016

Nguồn PNJ lúc: 9:43 ngày: 16/05/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,374,000 VNĐ 3,414,000 VNĐ
SJC 3,392,000 VNĐ 3,415,000 VNĐ
Vàng 24K 3,333,000 VNĐ 3,413,000 VNĐ
Vàng 18K 2,435,000 VNĐ 2,575,000 VNĐ
Vàng 14K 1,872,000 VNĐ 2,012,000 VNĐ