Giá vàng PNJ lúc: 15:45 ngày: 02/10/2015

Nguồn PNJ lúc: 15:45 ngày: 02/10/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,087,000 VNĐ 3,127,000 VNĐ
SJC 3,360,000 VNĐ 3,382,000 VNĐ
Vàng 24K 3,046,000 VNĐ 3,126,000 VNĐ
Vàng 18K 2,220,000 VNĐ 2,360,000 VNĐ
Vàng 14K 1,704,000 VNĐ 1,844,000 VNĐ