Giá vàng PNJ lúc: 15:31 ngày: 16/08/2016

Nguồn PNJ lúc: 15:31 ngày: 16/08/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,610,000 VNĐ 3,650,000 VNĐ
SJC 3,659,000 VNĐ 3,679,000 VNĐ
Vàng 24K 3,568,000 VNĐ 3,648,000 VNĐ
Vàng 18K 2,611,000 VNĐ 2,751,000 VNĐ
Vàng 14K 2,009,000 VNĐ 2,149,000 VNĐ