Giá vàng PNJ lúc: 16:42 ngày: 22/03/2016

Nguồn PNJ lúc: 16:42 ngày: 22/03/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,325,000 VNĐ 3,370,000 VNĐ
SJC 3,352,000 VNĐ 3,375,000 VNĐ
Vàng 24K 3,283,000 VNĐ 3,368,000 VNĐ
Vàng 18K 2,401,000 VNĐ 2,541,000 VNĐ
Vàng 14K 1,845,000 VNĐ 1,985,000 VNĐ