Giá vàng PNJ lúc: 10:54 ngày: 29/06/2016

Nguồn PNJ lúc: 10:54 ngày: 29/06/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,475,000 VNĐ 3,520,000 VNĐ
SJC 3,496,000 VNĐ 3,521,000 VNĐ
Vàng 24K 3,439,000 VNĐ 3,519,000 VNĐ
Vàng 18K 2,514,000 VNĐ 2,654,000 VNĐ
Vàng 14K 1,934,000 VNĐ 2,074,000 VNĐ