Giá vàng PNJ lúc: 17:02 ngày: 17/05/2016

Nguồn PNJ lúc: 17:02 ngày: 17/05/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,377,000 VNĐ 3,417,000 VNĐ
SJC 3,394,000 VNĐ 3,418,000 VNĐ
Vàng 24K 3,336,000 VNĐ 3,416,000 VNĐ
Vàng 18K 2,437,000 VNĐ 2,577,000 VNĐ
Vàng 14K 1,873,000 VNĐ 2,013,000 VNĐ