Giá vàng PNJ lúc: 9:05 ngày: 29/06/2015

Nguồn PNJ lúc: 9:05 ngày: 29/06/2015
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB3,187,000 VNĐ3,222,000 VNĐ
SJC3,437,000 VNĐ3,444,000 VNĐ
Vàng 24K3,122,000 VNĐ3,202,000 VNĐ
Vàng 18K2,277,000 VNĐ2,417,000 VNĐ
Vàng 14K1,748,000 VNĐ1,888,000 VNĐ