Giá vàng PNJ lúc: 13:12 ngày: 05/08/2016

Nguồn PNJ lúc: 13:12 ngày: 05/08/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,640,000 VNĐ 3,680,000 VNĐ
SJC 3,671,000 VNĐ 3,695,000 VNĐ
Vàng 24K 3,598,000 VNĐ 3,678,000 VNĐ
Vàng 18K 2,634,000 VNĐ 2,774,000 VNĐ
Vàng 14K 2,027,000 VNĐ 2,167,000 VNĐ