Giá vàng PNJ lúc: 15:51 ngày: 01/03/2016

Nguồn PNJ lúc: 15:51 ngày: 01/03/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,317,000 VNĐ 3,357,000 VNĐ
SJC 3,335,000 VNĐ 3,363,000 VNĐ
Vàng 24K 3,267,000 VNĐ 3,352,000 VNĐ
Vàng 18K 2,389,000 VNĐ 2,529,000 VNĐ
Vàng 14K 1,836,000 VNĐ 1,976,000 VNĐ