Giá vàng PNJ lúc: 14:28 ngày: 30/08/2016

Nguồn PNJ lúc: 14:28 ngày: 30/08/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,575,000 VNĐ 3,615,000 VNĐ
SJC 3,629,000 VNĐ 3,649,000 VNĐ
Vàng 24K 3,530,000 VNĐ 3,610,000 VNĐ
Vàng 18K 2,583,000 VNĐ 2,723,000 VNĐ
Vàng 14K 1,987,000 VNĐ 2,127,000 VNĐ