Giá vàng PNJ lúc: 15:42 ngày: 05/06/2015

Nguồn PNJ lúc: 15:42 ngày: 05/06/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,185,000 VNĐ 3,220,000 VNĐ
SJC 3,476,000 VNĐ 3,482,000 VNĐ
Vàng 24K 3,122,000 VNĐ 3,202,000 VNĐ
Vàng 18K 2,277,000 VNĐ 2,417,000 VNĐ
Vàng 14K 1,748,000 VNĐ 1,888,000 VNĐ