Giá vàng PNJ lúc: 15:40 ngày: 22/10/2015

Nguồn PNJ lúc: 15:40 ngày: 22/10/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,194,000 VNĐ 3,229,000 VNĐ
SJC 3,374,000 VNĐ 3,396,000 VNĐ
Vàng 24K 3,139,000 VNĐ 3,216,000 VNĐ
Vàng 18K 2,287,000 VNĐ 2,427,000 VNĐ
Vàng 14K 1,756,000 VNĐ 1,896,000 VNĐ