Giá vàng PNJ lúc: 10:28 ngày: 07/06/2016

Nguồn PNJ lúc: 10:28 ngày: 07/06/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,320,000 VNĐ 3,360,000 VNĐ
SJC 3,338,000 VNĐ 3,362,000 VNĐ
Vàng 24K 3,278,000 VNĐ 3,358,000 VNĐ
Vàng 18K 2,394,000 VNĐ 2,534,000 VNĐ
Vàng 14K 1,839,000 VNĐ 1,979,000 VNĐ