Giá vàng PNJ lúc: 10:39 ngày: 03/09/2015

Nguồn PNJ lúc: 10:39 ngày: 03/09/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,141,000 VNĐ 3,181,000 VNĐ
SJC 3,405,000 VNĐ 3,433,000 VNĐ
Vàng 24K 3,093,000 VNĐ 3,173,000 VNĐ
Vàng 18K 2,255,000 VNĐ 2,395,000 VNĐ
Vàng 14K 1,731,000 VNĐ 1,831,000 VNĐ