Giá vàng PNJ lúc: 8:57 ngày: 30/09/2015

Nguồn PNJ lúc: 8:57 ngày: 30/09/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,116,000 VNĐ 3,156,000 VNĐ
SJC 3,366,000 VNĐ 3,388,000 VNĐ
Vàng 24K 3,069,000 VNĐ 3,149,000 VNĐ
Vàng 18K 2,237,000 VNĐ 2,377,000 VNĐ
Vàng 14K 1,717,000 VNĐ 1,857,000 VNĐ