Giá vàng PNJ lúc: 15:20 ngày: 06/07/2016

Nguồn PNJ lúc: 15:20 ngày: 06/07/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,680,000 VNĐ 3,770,000 VNĐ
SJC 3,835,000 VNĐ 3,905,000 VNĐ
Vàng 24K 3,665,000 VNĐ 3,765,000 VNĐ
Vàng 18K 2,699,000 VNĐ 2,839,000 VNĐ
Vàng 14K 2,078,000 VNĐ 2,218,000 VNĐ