Giá vàng PNJ lúc: 14:37 ngày: 06/04/2016

Nguồn PNJ lúc: 14:37 ngày: 06/04/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,276,000 VNĐ 3,316,000 VNĐ
SJC 3,300,000 VNĐ 3,324,000 VNĐ
Vàng 24K 3,227,000 VNĐ 3,312,000 VNĐ
Vàng 18K 2,359,000 VNĐ 2,499,000 VNĐ
Vàng 14K 1,813,000 VNĐ 1,953,000 VNĐ