Giá vàng PNJ lúc: 16:35 ngày: 25/05/2016

Nguồn PNJ lúc: 16:35 ngày: 25/05/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,302,000 VNĐ 3,342,000 VNĐ
SJC 3,319,000 VNĐ 3,344,000 VNĐ
Vàng 24K 3,260,000 VNĐ 3,340,000 VNĐ
Vàng 18K 2,380,000 VNĐ 2,520,000 VNĐ
Vàng 14K 1,829,000 VNĐ 1,969,000 VNĐ