Giá vàng PNJ lúc: 15:12 ngày: 15/03/2016

Nguồn PNJ lúc: 15:12 ngày: 15/03/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,325,000 VNĐ 3,370,000 VNĐ
SJC 3,347,000 VNĐ 3,375,000 VNĐ
Vàng 24K 3,280,000 VNĐ 3,365,000 VNĐ
Vàng 18K 2,399,000 VNĐ 2,539,000 VNĐ
Vàng 14K 1,844,000 VNĐ 1,984,000 VNĐ