Giá vàng PNJ lúc: 15:38 ngày: 30/11/2015

Nguồn PNJ lúc: 15:38 ngày: 30/11/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 2,963,000 VNĐ 2,998,000 VNĐ
SJC 3,286,000 VNĐ 3,310,000 VNĐ
Vàng 24K 2,910,000 VNĐ 2,995,000 VNĐ
Vàng 18K 2,121,000 VNĐ 2,261,000 VNĐ
Vàng 14K 1,627,000 VNĐ 1,767,000 VNĐ